Фирмена политика

Като фирма ние носим голяма отговорност към нашите клиенти, служители и доставчици. Убедени сме, че можем да имаме дълготраен успех, само ако в нашите действия се ръководим от принципите на доверие и коректност.
Основен приоритет е целта да бъдем „първи избор“ за Вас! Затова се стараем да реагираме гъвкаво на изискванията Ви, за да се утвърдим трайно като предпочитан партньор. Продуктите, които предлагаме се характеризират с иновативни технологии, елегантен дизайн и висок стандарт на качество.

Ние считаме, че нашите служители са ключа към общия успех. Убедени сме, че мотивираните служители могат и за в бъдеще  да осигурят качеството на нашите услуги. Съвместната ни работа се гради на ценности като порядъчност, взаимно уважение, честност и доверие. Ние се задължаваме да  повишаваме професионалната квалификация на нашите служители с различни програми и обучения и да им предлагаме сигурни работни места и здравословна работна атмосфера. Тези програми целят трайно да мотивират нашите служители, така че те самостоятелно да поемат своята отговорност към фирмата и клиентите.

За повишаване качеството на услугите си и  квалификацията на служителите, сме  внедрили и поддържаме Система за управление (СУ), насочена към управление на качеството и управление на здравето и безопасността при работа, съответстващи на ISO 9001:2008.

Патриция ООД се ангажира и се старае да изпълнява следните основни цели:
• Развитие и цялостна поддръжка на денталната  практика
• Разбиране и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти.
• Коректност на всяко едно ниво на партньорство.
• Предоставяне на подходящи качествени услуги и обучения за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите.
• Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите (осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучения и наблюдение) за постигане на висока степен  на компетентност .
• Почтено партниране с клиенти и доставчици;
• Иновации в полза на клиентите и служителите.